Đại lý Hà Nội

DANH SÁCH ĐẠI LÝ QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

        TÊN NT,ĐẠI LÝĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
NHÀ THUỐC TÂN PHÚ114 MINH KHAI0912012609 
NHÀ THUỐC TƯ NHÂN364 BẠCH MAI0438633583 
NHÀ THUỐC MINH PHÚC168 LẠC TRUNG0436658863 
NHÀ THUỐC HAPHARCO268 MINH KHAI0439746659 
NHÀ THUỐC HAPHARCO512 BẠCH MAI0439746659 
NHÀ THUỐC HAPHARCO228 LÒ ĐÚC0439746659 
NHÀ THUỐC HAPHARCO44 LÊ ĐẠI HÀNH0439746659 
NHÀ THUỐC HAPHARCO82 NGÔ THÌ NHẬM0439746659 
NHÀ THUỐC NGHĨA HƯNG105 C8 QUỲNH MAI0436364908 
NHÀ THUỐC KIỂM NGHIỆM48 HAI BÀ TRƯNG0438256900